Skip to Content

Agregador de Contenidos Agregador de Contenidos

VVAA “Curso completo de Lengua Rusa. Vol.2. Nivel Intermedio y   Avanzado” Ed. Hispano-eslavas.
Skorojodov L. Okno v Rossiyu. Ed. “Zlatoust”
Basko, N.V: Obsuzhdayem globalnye problemy, povtoriayem russkuyu grammatiku. Ed. “Russki yazyk”.