Skip to Content

                                                                                                   

                                                                                                              petipollo leyendo

Horario de atención a las familias

Mañana: de 9:30 a 10:30

Tarde: de 15:00 a 15:45

En secretaría os atenderá Mónica.

En dirección os atenderá Cristina.