Skip to Content

Agregador de Contenidos Agregador de Contenidos

DISTRIBUCIÓN HORARIA POR MATERIAS

  EDUCACIÓN PRIMARIA
NATURAL SCIENCE 1.5 1.5
1.5  2 2  2
SOCIAL SCIENCE 1.5 1.5
1.5  2 2  2
ARTÍSTICA  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
E.F.  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
LENGUA 6 6 6 5 5 5
INGLÉS  4 4 4 4 4 4
MATEMÁTICAS  5 5 5 5 5 5
RELIGIÓN / VALORES
1.5 1.5
1.5 1.5 1.5 1.5
RECREO 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
TOTAL 25 25 25 25 25 25

HORARIO SEMANAL ASIGNADO A CADA ÁREA EN CADA CURSO DE PRIMARIA